Excavation of Hard Deposits and Rock 3D

Samenvatting project

Aanleiding voor dit project is de toenemende vraag naar grondstoffen, die zich op grote waterdiepte bevinden. Een van de problemen bij het winnen van deze grondstoffen is het ontgravingsproces. Door de hoge hydrostatische druk zal het bezwijkgedrag van gesteente veel verschillen van dat van gesteente in ondiepe wateren.

Doel van het project

Doel van het project is het ontwikkelen van modellen en simuleren van het snijproces van grondsoorten om de vereiste krachten koppels en vermogens te kunnen berekenen. Op basis hiervan kan een goed ontwerp van een zulk equipment worden gemaakt.

Motivatie

Om de juiste ontgravingstool in te zetten bij het ontgraven van grond is het nodig inzicht te hebben in de krachten en vermogens. Hiermee kan de juiste tool voor specifieke grondsoorten worden ontworpen en ingezet worden. Het ontgravingsproces zal hierdoor effici├źnter uitgevoerd kunnen worden. Dit project is het vervolg op een promotiestudie (EXHADERO).

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

2018: Constructie van een 3D solver 2019: Constructie mesh / korrelstructuurKalibratieproces voor materiaalparameters/ micro-macro koppeling2020:Oplevering + ingebruikname

Verwachtte resultaten

1. 3D solver + Assembly generator2. Publicatie over resultaten van 3D berekeningen met experimenten

Innovativiteit

Het consortium richt zich op uitvoering van het onderzoek door middel van numerieke methoden waarbij verschillende numerieke methoden voor enerzijds het vaste materiaal (gesteente) en anderzijds de vloeistof (water) gecombineerd worden. Met de meest recente technieken op het gebied van numeriek modelleren is dit nog niet eerder gerealiseerd.

Valorisatie

Resultaten van het onderzoek zullen periodiek worden gedemonstreerd op seminars. Wetenschappelijke artikelen zullen worden geschreven, evenals een proefschrift aan het eind van het onderzoek. Deze activiteiten zullen worden geïnitieerd door de TU Delft en de promovendus.
De resultaten zullen worden gebruikt voor het verbeteren van de produktiemodellen voor het snijden van harde grond. De resultaten zullen leiden tot optimale ontwerpen van ontgravingswerktuigen, in termen van koppel en vermogen van de aandrijving voor de snijkop.

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Intellectueel eigendom zal berusten bij de partij(en) die de betreffende kennis hebben ontwikkeld.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie zal op een website worden geplaatst

Projectvoorwaarden

http://www.3me.tudelft.nl

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
C. van Rhee
Projectleider(s):
C van Rhee

Partners

  • IHC Merwede
  • SSB – Stichting Speurwerk Baggertechniek
  • TKI Deltatechnologie
  • TU Delft

Resultaten

Excavation of Hard Deposits and Rock 3D-2021-1

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Wetenschappelijke publicatie?