Klimaatbestendige stad en Duurzaam GWW fase 3 2016

Samenvatting project

De praktijk van alle dag, de meer routine matige werken – werkt niet goed/optimaal, het kan veel beter, duurzamer en sneller met minder hinder. Veel (wetenschappelijke) kennis is beschikbaar en enige praktijkervaring maar deze is nog niet ontsloten voor de uitvoeringspraktijk waardoor het in de reguliere meer routine matige werken te weinig wordt toegepast.
Aanpassen aan veranderingen zoals klimaatverandering doe je niet alleen. Het op orde houden van het technische systeem waterkeringen, dijken, rioleringen en gemalen, pleinen en straten is ook in de toekomst een taak van overheden zoals het rijk, waterschappen en gemeenten. Hierbij is ook uitvoeringskennis onontbeerlijk. Maar adaptatie verondersteld meer. Om veerkrachtig en flexibel te zijn, wordt gezocht naar ruimte voor adaptieve maatregelen in de openbare ruimte en in de private ruimte. Daarmee wordt (klimaat)adaptatie een zaak van andere partijen dan alleen de overheid. Adaptatie betekent samenwerken met nieuwe partners en stakeholders.
Samen werken gaat niet vanzelf. Bij echte samenwerking moet je buiten je eigen organisatie treden en kennis delen met anderen. Dat vraagt nogal wat aanpassing van partijen die gewend zijn aan kennis in eigen huis te ontwikkelen en te houden. Ook kunnen organisatie culturen botsen. Of mensen spreken eenvoudig in een ander jargon.

Doel van het project

Voor verschillente typen wijken worden klimaatbestendige inrichtingsvoorstellen gemaakt met inbegrip van een kosten (aanleg en beheerskosten) en baten analyse.
Aanvullend op de inventraisatie van 2015 worden deze aangevuld in 2016 en gebundeld in een publicatie.
De potenties en bijdrage van het dak(landschap) m.b.t. klimaatadaptatie worden in beeld gebracht. Een tweede publicatie wordt opgesteld Duurzame begroeide daken wordt opegesteld op basis van het onderzoek van de hogeschool Rotterdam.

Motivatie

De praktijk van alle dag de meer routine matige werken – werkt niet goed/optimaal het kan veel beter duurzamer en sneller met minder hinder. Veel (wetenschappelijke) kennis is beschikbaar en enige praktijkervaring maar deze is nog niet ontsloten voor de uitvoeringspraktijk waardoor het in de reguliere meer routine matige werken te weinig wordt toegepast. Aanpassen aan veranderingen zoals klimaatverandering doe je niet alleen. Het op orde houden van het technische systeem waterkeringen dijken rioleringen en gemalen pleinen en straten is ook in de toekomst een taak van overheden zoals het rijk waterschappen en gemeenten. Hierbij is ook uitvoeringskennis onontbeerlijk. Maar adaptatie verondersteld meer. Om veerkrachtig en flexibel te zijn wordt gezocht naar ruimte voor adaptieve maatregelen in de openbare ruimte en in de private ruimte. Daarmee wordt (klimaat)adaptatie een zaak van andere partijen dan alleen de overheid. Adaptatie betekent samenwerken met nieuwe partners en stakeholders. Samen werken gaat niet vanzelf. Bij echte samenwerking moet je buiten je eigen organisatie treden en kennis delen met anderen. Dat vraagt nogal wat aanpassing van partijen die gewend zijn aan kennis in eigen huis te ontwikkelen en te houden. Ook kunnen organisatie culturen botsen. Of mensen spreken eenvoudig in een ander jargon.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

https://www.buitenruimte.info/themas/klimaatwerk-in-uitvoering/

Verwachtte resultaten

https://www.buitenruimte.info/themas/klimaatwerk-in-uitvoering/

Innovativiteit

Opdrachtgevers en het uitvoerend bedrijfsleven spreken elkaar in het kader van een concreet project of in het kader van algemene onderzoekssettingen. Hier wordt per regio zowel het generieke gesprek gevoerd als dat concrete uitvoeringsprojecten worden ingebracht. Deze worden gezamenlijk gemonitored en gevalueerd. Ten behoeve van de praktijken wordt praktijkgericjte kennisontwikkeld. Een praktijkleergemeenschap. De ontwikkelde kennis ontwikkelen en leerervaringen delen met elkaar heeft tot doel dat:- Processen van elkaar verbeteren- Innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten worden ingepast- Hinder voor de burgers en bedrijven verminderd- Verspilling in routinematig inkopen wordt terug gedrongen- Het kwaliteitsniveau van geleverde diensten verbeterd- Het (sociaal-) maatschappelijk rendement bij de ontwikkeling de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte wordt gemaximaliseerd.

Valorisatie

SBRCURnet houdt contact met de markt na het publiceren. Het komt regelmatig voor dat door kennisontwikkeling en ervaringen van de marktpartijen publicaties worden geactualiseerd.
De resultaten van de actualisatie worden beschikbaar gesteld door een publicatie in drukvorm die via de website van SBRCURnet (www.sbrcurnet.nl) is te bestellen. De publicatie is daarmee toegankelijk voor de gehele sector in binnen- en buitenland. Daarnaast zal over de resultaten worden gepubliceerd in de vakbladen, worden cursussen georganiseerd (o.a. door PAO) en presentaties gegeven tijdens symposia.

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Het intellectuele eigendom wordt overgedragen aan SBRCURnet, die vervolgens de resultaten vrij toegankelijk beschikbaar stelt door het publiceren in drukvorm.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

SBRCURnet houdt contact met de markt na het publiceren. Het komt regelmatig voor dat door kennisontwikkeling en ervaringen van de marktpartijen publicaties worden geactualiseerd.
De resultaten van de actualisatie worden beschikbaar gesteld door een publicatie in drukvorm die via de website van SBRCURnet (www.sbrcurnet.nl) is te bestellen. De publicatie is daarmee toegankelijk voor de gehele sector in binnen- en buitenland. Daarnaast zal over de resultaten worden gepubliceerd in de vakbladen, worden cursussen georganiseerd (o.a. door PAO) en presentaties gegeven tijdens symposia.

Projectvoorwaarden

In de nieuwsbrief van SBRCURnet wordt melding gemaakt van dit project. Eventueel geïnteresseerde organisaties kunnen deelnemen aan het consortium. De financiële bijdrage en/of het inbrengen van kennis en ervaring (in kind bijdrage) wordt per deelnemer bekeken.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
G.J. Verkade
Projectleider(s):
G.J. Verkade

Partners

 • Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon B.V.
 • Aannemersbedrijf Lindeloof B.V.
 • Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos B.V.
 • Aannemings- en Hoveniersbedrijf Germieco B.V.
 • Aannemingsbedrijf Klein Wieringen B.V.
 • Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V.
 • AW Verheij Infra B.V.
 • Building Changes B.V.
 • Compeer B.V.
 • CoVadem Services B.V.
 • De Hamer B.V.
 • Dura Vermeer Infra B.V.
 • Gebied Managers
 • Gemeente Rotterdam
 • GP Groot advies en infrarealisatie B.V.
 • Hogeschool van Amsterdam
 • J. Koper & Zn. B.V.
 • Jac Barendrecht Infra B.V.
 • Kroes Aannemingsbedrijf B.V.
 • Kroeze Infra B.V.
 • KWS Infra B.V.
 • Markus B.V.
 • Megaborn Traffic Development B.V.
 • O&O Fonds
 • Onbekend
 • Ooms Construction
 • Peek Bouw & Infra B.V.
 • Rutte Infra B.V.
 • Schadenberg Aannemingsbedrijf B.V.
 • Scherrenberg B.V.
 • Schot Infra B.V.
 • Schreuder B.V.
 • Stichting Rondom GWW
 • Stichting SBRCURnet
 • Stoop Groenvoorzieningen
 • Tauw B.V.
 • TKI Deltatechnologie
 • v.d. Bult Grond- Weg- en Waterbouw B.V.
 • Van der Meer Aannemingsbedrijf
 • Van der Werff
 • van Dijk Maasland B.V.
 • van Gelder B.V.
 • Van Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein B.V.
 • Verhoef Infra
 • Waalpartners

Resultaten

Klimaatbestendige stad en Duurzaam GWW fase 3 2016-2016-4

Resultaat type
Product-/Proces Deliverables
Wetenschappelijke publicatie?