TRANS2: TRANSitie naar een klimaatbestendig Rotterdams achterlandTRANSport

Samenvatting project

Niet ingevuld

Doel van het project

Niet ingevuld

Motivatie

Niet ingevuld

Locatie

Niet ingevuld

Uitgevoerde acties

Niet ingevuld

Verwachtte resultaten

Niet ingevuld

Innovativiteit

Niet ingevuld

Valorisatie

Niet ingevuld

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

Niet ingevuld

Projectvoorwaarden

Niet ingevuld

Projecteigenaar en projectleider(s)

Er is geen projecteigenaar aan dit project toegekend.
Er is geen projectleider aan dit project toegekend.

Partners

 • Coöperatie NPRC U.A.
 • Copernicos
 • Danser Group
 • Erasmus Universiteit Rotterdam – Rotterdam School of Management
 • Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB)
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • koninklijke binnenvaart Nederland
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Rijkswaterstaat WVL
 • Smartport
 • Stichting Deltares (Delft)
 • Stichting Maritiem Research Instituut Nederland (Marin)
 • TKI Deltatechnologie
 • TU Delft
 • Witteveen+Bos

Resultaten


Er zijn nog geen resultaten voor dit project.