Voorstel 4 Werken met Waterlandschappen

Samenvatting project

In de afgelopen jaren heeft Deltares samen met publieke en private partners intensief gewerkt aan de ontwikkeling aan de D-HYDRO Suite 1D2D. Dit is de nieuwe (open source) hydrodynamische simulatiesoftware voor regionale en stedelijke toepassingen. Tevens des beoogd opvolger van de veel gebruikte, maar verouderde SOBEK simulatiesoftware. Met dit project beogen we GUI componenten te ontsluiten in de D-HYDRO Suite 1D2D zodat integrale gebiedsstudies voor regionale en stedelijke toepassingen kunnen worden uitgevoerd conform de eisen en wensen van deze tijd. Bij de eisen en wensen van deze tijd hoort ook het geschikt maken van de software voor High Performance Computing om grote en complexe modellen te kunnen doorrekenen. Een belangrijke ontwikkeling daarin is het kunnen aanbieden van HPC in een publieke Cloud omgeving. Dit biedt voordelen t.o.v. een eigen rekencluster op het gebied van kosten, opschaling en toegankelijkheid. Daarnaast bestaat de behoefte bij zowel de publieke als de private gebruikers van D-HYDRO Suite 1D2D om simulatieresultaten op zowel een inzichtelijke als een visueel geavanceerde manier (3D, AR/VR) te kunnen weergegeven. Zodat simulatieresultaten voor de modelleur evenals voor een breed publiek inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kunnen worden.

Het doel van het project D-HYDRO GUI, Visualisatie & Cloud is om GUI essentiële componenten te ontwikkelen voor de modules van de D-HYDRO Suite 1D2D, nieuwe vormen van visualisatietechnieken te ontwikkelen voor de D-HYDRO Suite 1D2D simulatieresultaten én om een workflow te ontwikkelen waarmee D-HYDRO Suite 1D2D simulatieberekeningen tezamen met de juiste voor- en nabewerking “cloud ready” worden.

Binnen dit project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
1. Ontwikkelen van vereiste GUI componenten voor visualisatie en inspectie functionaliteiten voor de modules in de D-HYDRO Suite 1D2D.
2. Het ontwikkelen van een AR/VR visualisatie toepassings-tool voor weergave van D-HYDRO Suite 1D2D resultaten.
3. Het ontwikkelen van een DFX versie voor 3D (web) animaties van DHYDRO Suite 1D2D resultaten.
4. Het ontwerp en opzet van een “how to” workflow voor het modelleren in een publieke cloud omgeving met D-HYDRO Suite 1D2D.
5. Pilots waarin de nieuwe GUI functionaliteiten van de D-HYDRO Suite 1D2D, de Visualisatie en de Cloud

Doel van het project

Het doel van het project D-HYDRO GUI, Visualisatie & Cloud is om GUI essentiële componenten te ontwikkelen voor de modules van de D-HYDRO Suite 1D2D, nieuwe vormen van visualisatietechnieken te ontwikkelen voor de D-HYDRO Suite 1D2D simulatieresultaten én om een workflow te ontwikkelen waarmee D-HYDRO Suite 1D2D simulatieberekeningen tezamen met de juiste voor- en nabewerking “cloud ready” worden.

Motivatie

In de afgelopen jaren heeft Deltares samen met publieke en private partners intensief gewerkt aan de ontwikkeling aan de D-HYDRO Suite 1D2D. Dit is de nieuwe (open source) hydrodynamische simulatiesoftware
voor regionale en stedelijke toepassingen. Tevens des beoogd opvolger van de veel gebruikte, maar verouderde SOBEK simulatiesoftware. Met dit project beogen we GUI componenten te ontsluiten in de D-HYDRO Suite 1D2D zodat integrale gebiedsstudies voor regionale en stedelijke toepassingen kunnen worden uitgevoerd conform de eisen en wensen van deze tijd. Bij de eisen en wensen van deze tijd hoort ook het geschikt maken van de software voor High Performance Computing om grote en complexe modellen te kunnen doorrekenen. Een belangrijke ontwikkeling daarin is het kunnen aanbieden van HPC in een publieke Cloud omgeving. Dit biedt voordelen t.o.v. een eigen rekencluster op het gebied van kosten, opschaling en toegankelijkheid. Daarnaast bestaat de behoefte bij zowel de publieke als de private gebruikers van D-HYDRO Suite 1D2D om simulatieresultaten op zowel een inzichtelijke als een visueel geavanceerde manier (3D, AR/VR) te kunnen weergegeven. Zodat simulatieresultaten voor de modelleur evenals voor een breed publiek inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kunnen worden.

Locatie

Delft

Uitgevoerde acties

Binnen dit project worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
1. Ontwikkelen van vereiste GUI componenten voor visualisatie en inspectie functionaliteiten voor de modules in de D-HYDRO Suite 1D2D.
2. Het ontwikkelen van een AR/VR visualisatie toepassings-tool voor weergave van D-HYDRO Suite 1D2D resultaten.
3. Het ontwikkelen van een DFX versie voor 3D (web) animaties van DHYDRO Suite 1D2D resultaten.
4. Het ontwerp en opzet van een “how to” workflow voor het modelleren in een publieke cloud omgeving met D-HYDRO Suite 1D2D.
5. Pilots waarin de nieuwe GUI functionaliteiten van de D-HYDRO Suite 1D2D, de Visualisatie en de Cloud.

Verwachtte resultaten

Volgt

Innovativiteit

Volgt

Valorisatie

Niet ingevuld

Hoe gaan de participanten van het project om met intellectueel eigendom dat voorkomt uit deze projecten?

Alle partijen krijgen alle resultaten van het Project ter beschikking. De resultaten van de samenwerking kunnen breed verspreid worden. Partijen kunnen over deze resultaten vrijelijk publiceren. De resultaten zullen volledig openbaar beschikbaar zijn, met uitzondering van ter beschikking gestelde achtergrondkennis.

Op welke wijze wordt de informatie over dit project op eenvoudige wijze voor het algemene publiek kenbaar gemaakt (beschrijving van het onderzoek, deelnemers en de planning en voortgang)?

De informatie over dit project wordt kenbaar gemaakt via de website van de TKI Deltatechnologie (projectbeschrijving) en de projectwiki van Deltares (projectvoortgang en resultaten).

Projectvoorwaarden

Na de datum waarop deze Overeenkomst in werking is getreden, maar uiterlijk tot een jaar voor de beoogde datum waarop het Project zal zijn voltooid, kunnen ondernemers en/of onderzoeksinstellingen, die op het terrein van het relevante subsidieprogramma van het TKI werkzaam zijn alsnog als Partij toetreden. Een later toetredende Partij zal een nader overeen te komen bijdrage in kind en/of in cash moeten leveren die in redelijke verhouding staat tot zijn relatief aandeel in het Project na toetreding. De overige Partijen ontvangen vervolgens naar rato een terugbetaling en/ of gedeeltelijke vrijstellingen van hun nog te leveren bijdrage in kind, voor zover niet besloten wordt de bijdrage van de later toetredende Partij aan het projectbudget toe te voegen.

Projecteigenaar en projectleider(s)

Projecteigenaar:
Hans Groot
Er is geen projectleider aan dit project toegekend.

Partners

  • Stichting Deltares (Delft)
  • Stichting Wageningen Research, Wageningen Environmental Research
  • TKI Deltatechnologie

Resultaten


Er zijn nog geen resultaten voor dit project.